Voorster Nieuws 23 december 2020

HARD TEGEN HART (2)

 In kampen op Griekse eilanden bevinden zich veel vluchtelingen die oorlog en geweld zijn ontvlucht. Ze verkeren er in beroerde omstandigheden, zeker nadat het coronavirus toesloeg in deze overbevolkte kampen met een slechte hygiëne. In de kampen bevinden zich ook kinderen die alléén op de vlucht zijn geslagen. Vluchtelingenorganisaties riepen daarom Nederland op 500 van deze kinderen in ons land op te nemen. Veel gemeenten, kerken en andere groeperingen ondersteunden dit verzoek.

Afgelopen mei heeft Lijst Arend in de Voorster gemeenteraad het initiatief genomen om vijf van deze kinderen in onze gemeente op te nemen. CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Fractie Suelmann stemden hiermee in. De raadsleden van VVD/Liberaal 2000 en Gemeente Belangen moesten toen stemmen volgens de fractiediscipline en kregen niet de vrijheid hun eigen hart en geweten te volgen. Daarom stemden ze tegen.

Inmiddels is het, ook in de Griekse kampen, winter geworden. De omstandigheden zijn nu nog beroerder. Daarom heeft Lijst Arend op 7 december het gemeentebestuur weer gevraagd er bij de regering op aan te dringen 500 kinderen in Nederland op te nemen. VVD/Liberaal2000 en Gemeente Belangen stemden opnieuw tegen. GB met de onnavolgbare redenering dat er nog veel meer kinderen in nood zitten en dat het daarom oneerlijk zou zijn om de vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden voor te trekken. Zouden de raadsleden van GB hun eigen kinderen misschien ook geen eten geven omdat er elders op deze wereld kinderen zijn die helemaal niks te eten hebben?  

In de keuze tussen het hard spelen of je hart laten spreken, kozen VVD/Liberaal2000 en Gemeente Belangen weer voor een keiharde opstelling. CDA-wethouder Pinkster verschool zich voor de tweede maal achter de raadsmeerderheid, in plaats van zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich solidair te verklaren met de kinderen. Opnieuw heel erg teleurstellend.

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend

GELIJKE MONNIKEN…

 In onze gemeente woont een gezin dat een bijverdienste had aan de distributie van kranten. Deze werden ’s ochtends vroeg gebracht door een busje en in de schuur gelegd. Vervolgens kwamen bezorgers ze ophalen om ze te verspreiden. Toen klaagde een buurman. Het busje maakte teveel lawaai, net als de krantenbezorgers met hun brommertjes.

Het gemeentebestuur constateerde dat er geluidsoverlast was en dat het volgens het bestemmingsplan niet toegestaan was vanuit de schuur kranten te verspreiden. Het wilde niet meedenken met het gezin en de rechter werd ingeschakeld. Toen deze het gezin gelijk gaf, ging het gemeentebestuur in hoger beroep bij de Raad van State. Daar kreeg de gemeente zijn gelijk.

Het resultaat was dat het gezin moest stoppen met de krantenverspreiding.

 GELIJKE KAPPEN?

 In onze gemeente staat een restaurant waar je ook kunt bowlen en feestvieren. Het verzorgde tot ’s avonds laat grote feesten voor grote aantallen mensen. Toen klaagden vele buren. Het feestgedruis was buiten het restaurant goed te horen, feestvierders stonden in de tuin hard te praten en hun startende en toeterende auto’s maakten bij vertrek veel lawaai.

Het gemeentebestuur constateerde dat het restaurant niet de juiste vergunning had om zulke grote feesten te geven. Het wilde graag meedenken met het restaurant en schakelde voor veel geld een adviesbureau in. Dit stelde voor de vergunning met terugwerkende kracht aan te passen. Zo werd het ook geregeld door de gemeente.   

Het resultaat was dat het restaurant kon doorgaan met grote feesten.

 DE CONCLUSIE:

 In onze gemeente is iedereen gelijk, maar de een is meer gelijk dan de ander.

 

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend

Voorster Nieuws 20 mei 2020

HARD TEGEN HART (1)

 In kampen op Griekse eilanden zitten velen die oorlog en geweld zijn ontvlucht. Ze verkeren er in beroerde omstandigheden, zeker nu het coronavirus ook in deze overbevolkte kampen met een slechte hygiëne dreigt toe te slaan. In de kampen bevinden zich ook kinderen die alléén op de vlucht zijn geslagen of die hun ouders hebben verloren. Vluchtelingenorganisaties roepen het kabinet op 500 van deze kinderen in ons land op te vangen. Ruim 60 gemeenten, van Amsterdam en Leiden tot Aa en Hunze en Winterswijk, ondersteunen dit verzoek inmiddels en willen plaats bieden aan die kinderen. Ook veel kerken en andere groeperingen hebben zich achter het initiatief geschaard.

In Voorst werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl. via de motie 'Alleen op de wereld' van Arend Jansen (Lijst Arend) die was medeondertekend door Veronique Groothuis (CDA), Margret Suelmann (Fractie Suelmann) en Bert Visser (PvdA/GroenLinks), het college opgeroepen om vijf van deze vluchtelingenkinderen in de gemeente op te nemen.

Een initiatief dat na een wijziging (“vijf” werd “een aantal”, omdat het college zich niet wilde vastleggen op een exact getal) steun kreeg van het hele college van B&W. Brede steun dus, en daarom was de hoop gewettigd dat het voorstel een meerderheid in de gemeenteraad zou verwerven. Immers niet alleen oppositiepartijen steunden het voorstel, maar ook twee van de drie coalitiepartijen.  Tijdens de (digitale) vergadering van maandag 11 mei bleek dat dit helaas niet het geval was.

Hoewel de indieners en daarnaast Paul Jonkman (D66) en Bertine Grevinga (PvdA/GroenLinks) de motie steunden, was dat niet voldoende om de motie erdoorheen te krijgen.

Van een partij als VVD/Liberaal2000 mocht geen steun verwacht worden. Maar interessant was de vraag hoe Gemeente Belangen zich zou opstellen. Zou elk lid van GB in deze bovenlokale kwestie misschien de vrijheid krijgen haar of zijn eigen hart en geweten te volgen? Zouden ze misschien allemaal met hun hart stemmen, zoals lokale partijen elders bij hetzelfde voorstel gedaan hebben? Bij de stemming bleek dat alle GB-vertegenwoordigers stemden volgens de fractiediscipline: de gemeente Voorst stelt zich niet beschikbaar om  alleengaande vluchtelingenkinderen op te vangen!

In de keuze tussen het hard spelen of je hart laten spreken, koos GB voor een keiharde opstelling. En dat is bijzonder teleurstellend.

Arend Jansen,

fractievoorzitter lijst Arend

Alleenstaande vluchtelingenkinderen niet welkom in Voorst

'Ik kan me niet voorstellen dat je als weldenkend mens tegen vijf kinderen bent. Wat een blamage voor de gemeente Voorst.' Raadslid Arend Jansen van Lijst Arend kan het nog steeds niet geloven. Afgelopen maandag werd zijn motie om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen in de gemeente Voorst, van tafel geveegd.

'Ik dacht eerlijk gezegd, en met mij de andere indieners ook, dat het binnen een half uur wel gepiept zou zijn. Ik geneer me dood dat we anderhalf uur, ik heb het getimed, anderhalf uur hebben moeten vergaderen over de opname van vijf alleengaande kinderen die niets hebben!’ reageert de verbouwereerde Jansen. Eerder vertelde hij al waarom deze zaak hem zo aan het hart gaat.

 Tubantia 20 maart 2020

Lees verder:

https://www.tubantia.nl/deventer/raadslid-arend-jansen-wil-dat-voorst-syrische-kinderen-uit-griekse-kampen-opvangt-die-kunnen-we-niet-in-de-kou-laten-staan~ad988c5a/

Algemene beschouwingen bij de Prioriteitennota - juni 2020

Voorster Nieuws 9 september 2020