Uit: het Voorster Nieuws 3 juli 2019

Klik op onderstaande link voor een filmpje over het project 'Wiesneus'

Project Wiesneus

 

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2020

Voorzitter, collega-raadsleden, college, medewerkers gemeente, gasten, toeschouwers op de publieke tribune,

De algemene beschouwingen van Lijst Arend gaan deze keer niet over beleidsterreinen of portefeuilles. Deze beschouwingen gaan over het politieke klimaat in deze mooie gemeente. Dit college zit er nu goed een jaar, dan is het tijd voor een terugblik, vooral over de legitimiteit van dit college. Waar komt die vandaan?

De verkiezingsuitslag gaf een raar beeld, Gemeente Belangen kreeg twee restzetels cadeau en kwam daarmee op negen. Het CDA ging van vier naar twee zetels en toen naar één. D66 ging van twee naar één zetel. Zowel CDA als D66 lag niet goed in de gunst van de kiezer en toch kwam er een college met deze partijen. Zoals ik ze wel vaker genoemd heb, de partijen van JA en AMEN.

Je zou dus als burger, maar helemaal als Voorster politicus verwachten dat dit college de aloude wet zou toepassen dat vooral op gemeentelijk niveau de oppositie er toe doet. Elkaar iets gunnen hoort bij de gemeentepolitiek maar onder dit college komt daar niet veel van terecht. De wethouder van D66 mag spelen in het sociaal domein en dat geldt ook voor de CDA-wethouder. Ze spelen allebei in de tuin van GB. En is dat een mooie tuin? Naar mijn mening niet. En ik heb heus wel verstand van een mooie tuin. Deze tuin wordt slecht onderhouden, veel woekerplanten die de andere planten verdringen, vooral als de planten heel anders van geur en van kleur zijn.

Laten we het maar gewoon politiek benaderen. In menig RTG en raadsvergadering spat de arrogantie van dit college eraf. De wethouders nemen vaak een houding naar de raadsleden aan van: als jullie niet naar ons luisteren en niet doen wat wij willen, dan sturen wij jullie het bos in met nietszeggende antwoorden. Je kunt het opvatten als: jullie zoeken het maar uit, wij gaan onze gang. Voorbeelden zijn:

Windmolens: nee, Randweg: ja, Voorst onder de loep: ja, Klein Twello: jalogopedie met een eigen busje, ja, → is een hemelse order, moet je met devotie in een boog om heenlopen.

Op de verantwoordingsavond van Lijst Arend lagen er 16 moties en een viertal amendementen die door Lijst Arend waren ingediend, soms ook met andere oppositiepartijen samen. Geen van die moties haalde een meerderheid. De aanwezigen vroegen: 'Wat is er mis met de moties dat ze niet worden aangenomen? Natuurlijk heb ik dat beaamd, anders had ik ze niet ingediend. Maar waarom ze weggestemd zijn moet u aan GB, D66 en CDA vragen. Eigenlijk alleen maar aan GB, de andere twee sloffen gewoon mee.

Maar nu de kern voorzitter, concreet. Wat weten wij raadsleden nu eigenlijk? Bijvoorbeeld:

Hoeveel mensen werken er bij het sociaal domein?

Wat weten wij als raadsleden van financiële plafonds, zodat er lange wachtlijsten ontstaan.

Om hoeveel jongeren gaat het bij de jeugdhulp?  Hoeveel crisissituaties zijn er geweest,  hoeveel uithuisplaatsingen, langdurig of kort? 

De eeuwige roep van PlusOV om meer geld?.

Waarom zijn er niet voldoende betaalbare huizen voor jongeren uit onze eigen gemeente?

Wat wil het college nu eigenlijk bereiken met Voorst onder de Loep? 

Als volksvertegenwoordiger hoor je die informatie waar je recht op hebt gewoon te krijgen. Zo transparant als net gepoetst glas. Die informatie staat bij de meeste gemeenten in een  monitor, maar GB vindt dat vanuit hun machtspositie niet nodig. En de één-pitters JA en AMEN ook niet. Totaal onbegrijpelijk voor mij! De wethouders lijken te veronderstellen dat wij als raadsleden allemaal een persoonlijke medewerker hebben. Want de verbazing is van hun gezichten te lezen, als wij het niet snappen of niet weten. Als ze het zelf niet weten, hebben ze die medewerker wel naast zich zitten, om antwoorden te geven. En dan de dooddoener: dan ga je maar naar “Waar staat je gemeente”, dat vertik ik voorzitter. Als er naar 'Waar staat je gemeente?' gemaild kan worden, dan kan dat in één moeite door naar de raadsleden.

Tot slot, het zo geroemde Voorster model is gedegenereerd tot een beschermingssysteem voor het college. Naar mijn mening is de raad niet meer een bijeenkomst van volksvertegenwoordigers, maar is hij langzamerhand verworden tot een soort ambtelijk overleg. Het doet me soms denken aan Polen of Hongarije.

Conclusie: veel vertrouwen hebben wij niet meer in dit college, dat zich niet voldoende realiseert dat de  gemeenteraad wetgevend en controlerend is en het college uitvoerend.  Maar wij blijven enthousiast ons werk doen; genoeg mensen hebben ons het vertrouwen gegeven en een volksvertegenwoordiger heeft maar één ding te doen: dienstbaar zijn aan de samenleving.  Ik dank u wel!

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend

17 juni 2019