LIJST AREND LEGT VERANTWOORDING AF

Deze week is het een jaar geleden dat de huidige gemeenteraad is aangetreden. Raadslid Arend Jansen werd toen verkozen voor Lijst Arend.

Onder het motto: 'Arend  legt verantwoording af' kunt u op donderdagavond 28 maart van Arend horen hoe het hem is vergaan in die functie. Zonnevelden, windmolens, Voorst onder de loep, het Kinderpardon, de renovatie van het gemeentehuis, de brand bij Attero, zomaar wat onderwerpen die in deze periode voorbijkwamen. Arend zal verantwoording afleggen van zijn keuzes aan de hand van moties, interpellaties en amendementen. U kunt daarover vragen stellen en met hem in discussie gaan. Ook kunt u uw eigen mening laten horen en Arend ideeën meegeven.

U bent hartelijk welkom. De koffie, thee en een drankje staan klaar.

 Waar?                  Café Bakker (vroeger Café Titus), Stationsstraat 13A, TWELLO

Wanneer?             Donderdagavond 28 maart a.s.

Hoe laat?             Aanvang: 20.00 uur – inloop vanaf 19.45 uur

Brand Attero

Interpellatie Lijst Arend over brand Attero

Op de late avond van zaterdag 2 maart jl. werd menigeen in de gemeente Voorst opgeschrikt door een NL-alert, waarin melding werd gemaakt van een grote brand bij het vuilverwerkingsbedrijf Attero in Wilp.

In het kader van zorgvuldigheid gaf de gemeente Voorst opdracht aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid om te onderzoeken of bij deze brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Afgelopen vrijdag bleek dat dit gelukkig niet het geval was; de gemeten waardes weken niet af van het normale niveau in de winter. 

Desondanks was deze brand aanleiding voor Arend Jansen van Lijst Arend om voor de raadsvergadering van 12 maart jl. een interpellatie aan te vragen. Een interpellatie is het vragen van inlichtingen aan het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De vragen luidden als volgt:

ZILVEREN CDA-SPELD VOOR AREND JANSEN

Den Haag, 13 september 2018

Aan CDA'ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij kan een zilveren speld worden uitgereikt. Deze eer viel Arend Jansen uit Twello tot zijn grote verrassing vorige week te beurt. Het bijzondere aan de gebeurtenis is, dat de landelijke voorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, zelf de decoratie bij Arend opspeldde terwijl hij aan het vergaderen was in het CDA-gebouw in Den Haag. Arend heeft in het landelijke bestuur van het CDA gezeten en is daarnaast ruim 30 jaar voorzitter geweest van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid. 

De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid is een werkgroep van het CDA die sinds 1986 bestaat. De doelstelling van de Basisgroep is de stem van de uitkeringsgerechtigden, evenals die van de werkende armen, zo goed mogelijk te laten doorklinken in het CDA en in de maatschappij, zodat er volwaardig rekening met hen wordt gehouden.  Onlangs is er een opvolger voor Arend gevonden en kon hij zijn functie als voorzitter neerleggen.  

Ruth Peetoom sprak lovende woorden over alles wat Arend, die nog altijd lid is van het CDA, voor het CDA gedaan heeft, landelijk, regionaal en lokaal.