Uit: het Voorster Nieuws van 3 april 2019

LIJST AREND LEGT VERANTWOORDING AF

Deze week is het een jaar geleden dat de huidige gemeenteraad is aangetreden. Raadslid Arend Jansen werd toen verkozen voor Lijst Arend.

Onder het motto: 'Arend  legt verantwoording af' kunt u op donderdagavond 28 maart van Arend horen hoe het hem is vergaan in die functie. Zonnevelden, windmolens, Voorst onder de loep, het Kinderpardon, de renovatie van het gemeentehuis, de brand bij Attero, zomaar wat onderwerpen die in deze periode voorbijkwamen. Arend zal verantwoording afleggen van zijn keuzes aan de hand van moties, interpellaties en amendementen. U kunt daarover vragen stellen en met hem in discussie gaan. Ook kunt u uw eigen mening laten horen en Arend ideeën meegeven.

U bent hartelijk welkom. De koffie, thee en een drankje staan klaar.

 Waar?                  Café Bakker (vroeger Café Titus), Stationsstraat 13A, TWELLO

Wanneer?             Donderdagavond 28 maart a.s.

Hoe laat?             Aanvang: 20.00 uur – inloop vanaf 19.45 uur

Brand Attero

Interpellatie Lijst Arend over brand Attero

Op de late avond van zaterdag 2 maart jl. werd menigeen in de gemeente Voorst opgeschrikt door een NL-alert, waarin melding werd gemaakt van een grote brand bij het vuilverwerkingsbedrijf Attero in Wilp.

In het kader van zorgvuldigheid gaf de gemeente Voorst opdracht aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid om te onderzoeken of bij deze brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Afgelopen vrijdag bleek dat dit gelukkig niet het geval was; de gemeten waardes weken niet af van het normale niveau in de winter. 

Desondanks was deze brand aanleiding voor Arend Jansen van Lijst Arend om voor de raadsvergadering van 12 maart jl. een interpellatie aan te vragen. Een interpellatie is het vragen van inlichtingen aan het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De vragen luidden als volgt: