ZILVEREN CDA-SPELD VOOR AREND JANSEN

Den Haag, 13 september 2018

Aan CDA'ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij kan een zilveren speld worden uitgereikt. Deze eer viel Arend Jansen uit Twello tot zijn grote verrassing vorige week te beurt. Het bijzondere aan de gebeurtenis is, dat de landelijke voorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, zelf de decoratie bij Arend opspeldde terwijl hij aan het vergaderen was in het CDA-gebouw in Den Haag. Arend heeft in het landelijke bestuur van het CDA gezeten en is daarnaast ruim 30 jaar voorzitter geweest van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid. 

De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid is een werkgroep van het CDA die sinds 1986 bestaat. De doelstelling van de Basisgroep is de stem van de uitkeringsgerechtigden, evenals die van de werkende armen, zo goed mogelijk te laten doorklinken in het CDA en in de maatschappij, zodat er volwaardig rekening met hen wordt gehouden.  Onlangs is er een opvolger voor Arend gevonden en kon hij zijn functie als voorzitter neerleggen.  

Ruth Peetoom sprak lovende woorden over alles wat Arend, die nog altijd lid is van het CDA, voor het CDA gedaan heeft, landelijk, regionaal en lokaal.

Sander Grootendorst 10-7-18

 

Wethouders Voorst benoemd ondanks bezwaren

Het nieuwe college van de gemeente Voorst is maandagavond niet zonder slag of stoot aangetreden. Drie fracties toonden zich tegenstander van de benoeming van Wim Vrijhoef (D66) tot wethouder. Hij redde het niettemin met twaalf stemmen voor en zes tegen.

Ook tegen beoogd wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen) waren bezwaren, maar die kwamen van één fractie, PvdA-GroenLinks (twee zetels). Volgens woordvoerder Bert Visser is het gevaar van 'belangenverstrengeling' groot. ,,Met de portefeuilleverdeling zou daarmee rekening moeten worden gehouden, maar ik zie dat er geen garanties zijn.''

 

Lees verder op de website van:

De Stentor

Gemeente Belangen wil op herhaling met gehalveerd CDA en D66 in Voorst

Pepijn van den Brink 21-04-18

CDA en D66 verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen ieder de helft van hun zetels, toch gaan ze samen met verkiezingswinnaar Gemeente Belangen opnieuw op voor een plek in het Voorster gemeentebestuur. 

Partijleider van Gemeente Belangen (GB) Arjen Lagerweij heeft de fractievoorzitters op de hoogte gesteld van zijn keuze met CDA en D66 te gaan onderhandelen. Die keuze betekent dat tweede partij in grootte VVD-Liberaal 2000, buiten de boot valt. Dat diende zich deze week al aan. 

Instemmen met investeringen

De liberalen zijn niet van plan dik 15 miljoen te investeren in de verbouwing van het gemeentehuis, en de partij wilde bovendien niet méér dan de al toegezegde 5 miljoen euro vrij maken voor de randweg om Twello. Gemeente Belangen had de partijen een week geleden per brief gevraagd of zij onder meer hiermee in konden stemmen.

Geen concessies

Gemeente Belangen won bij de verkiezingen twee zetels en heeft op één zeteltje na de absolute meerderheid in de gemeenteraad. ,,We zijn het daarom aan onze kiezers verplicht geen water bij de wijn te doen", zegt Lagerweij. 

 

Lees verder op de website van: 

De Stentor

Ingezonden brief

14 maart 2018

De stemmer en zijn engel

Nog nooit zo opgezien om te stemmen als nu voor de gemeenteraad. Kijk, als het gaat om landelijke verkiezingen, dan is er geen probleem. Ik ben socialist, van de Partij van de Arbeid en dan zoek ik op de lijst naar degene die het dichtst bij mijn opvattingen komt en dat was de laatste keer oud-minister Ploumen van handel en ontwikkelingssamenwerking. Ik ben namelijk niet iemand die de nummer 1 neemt zonder na te denken. Maar nu is het anders. De rode kleur van de Partij van de Arbeid is nog altijd een baken, steekt helder af tegen flets geel en oud-groen. Ik krijg uitslag van pluchezoekers en zetelplakkers. Voor mij geldt: wie komt op voor wie zich in deze samenleving moeilijk staande kan houden en wie durft over de muren van Voorst te kijken, want Voorst is geen enclave. Ik zoek iemand die niet bang is te zeggen wat hij te zeggen heeft. En dat zijn deze keer twee mannen, die de barricaden niet schuwen. Dat is Arend Jansen van lijst 6. Daar heb ik het al met u over gehad in een eerder ingezonden stuk. Die andere is mijn vriend Arco Hak van lijst 7. SGP! Jaja, ik als rooms-katholiek en lid van de Partij van de Arbeid kan over veel van mening verschillen, maar op sociaal gebeid kunnen we het samen goed vinden. Daarbij komt dat ik beiden goed ken. Arend en Arco en mijn eigenste partij. Ik ken ze alle drie. Ik zit in een spagaat. Als ik mijn stem uitbreng is dat gericht. Er moet kleur zijn, kennis, durf en idealisme. De muren van het gemeentehuis moeten schudden als er vergaderd wordt. Vuur moeten we als burger zien. Ik dan in het stemhokje! Het potlood in de hand. De engel die waakt over de verkiezingen ziet mijn hand zweven over dat grote vel. Hij geeft mijn hand een zetje en pats! Hokje is rood. Hij zal een glimlach niet kunnen onderdrukken en geeft een vette knipoog naar Boven, die hoofdschuddend zal zeggen: ’Die Wiel toch’. Gelukkig hebben beiden geheimhouding. Van mij zal niemand horen op wie ik gestemd heb. Maar het is weloverwogen, omdat er echt iets te kiezen valt: barricademensen. En daar houd ik van.

Wiel Palmen, nummer 27 van lijst 4, als u het echt niet weet.

Hoe is het nu met Antonia?

7 maart 2018

'Ik hoorde aan zijn stem dat hij te vertrouwen was' 

Arend Jansen sprong in de bres voor Antonia 

In november 2016 bleek Antonia uit Twello in grote financiële problemen te zijn geraakt. Ze moest namelijk onverwacht 6000 euro bijbetalen aan zorgorganisatie Sensire. Na een heftige tijd kwam het gelukkig allemaal goed, maar dat had wel wat voeten in de aarde. Hoe is het nu met haar?   

Antonia is al op hoge leeftijd en woont nog thuis. 24 uur per dag moet zij op zorg kunnen rekenen. 's Morgens komt er iemand om haar uit bed te halen en te verzorgen. Diegene zet ook de warme maaltijd klaar die Antonia zelf tussen de middag bereidt. Er zijn twee toiletrondes per dag en 's avonds wordt zij in bed geholpen. Als zich tussendoor iets voordoet, kan ze bellen. Daarnaast heeft zij huishoudelijke hulp. Gelukkig bestaan daar in Nederland allerlei regelingen voor, maar dan moet je wel de weg weten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ten eerste moet er een juiste indicatie gesteld worden. Ten tweede moet er een keus gemaakt worden tussen een Persoonsgebonden budget of Zorg in natura. Bovendien valt de ene zorgtaak onder de gemeentelijke overheid en de andere onder de rijksoverheid. Daardoor kan het zomaar gebeuren dat iemand tussen wal en schip terechtkomt. En dat is wat er gebeurde met Antonia. Daarom moest ze ineens 6000 euro bijbetalen!

Gemeenteraadslid Arend Jansen kreeg destijds een telefoontje van een onbekende met het verzoek of hij iets aan de situatie van de wanhopige Antonia kon doen. Hij belde haar vervolgens op. 'Ik hoorde aan zijn stem dat hij te vertrouwen was', zegt Antonia.  Arend benaderde allerlei instanties, maar kwam er niet doorheen. Als laatste redmiddel zocht hij contact met een journalist van De Stentor. Deze heeft het verhaal van Antonia gepubliceerd. Toen  gingen er overal belletjes rinkelen: 

  • Antonia kreeg bezoek van een manager van Sensire die alles ging uitzoeken;

  • de kwestie kwam op de agenda van de gemeenteraad in Voorst;

  • een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid en Zorg beloofde achter de zaak aan te zullen gaan. 

Het resultaat: Antonia kreeg haar 6000 euro terug, haar zorgbehoefte werd in kaart gebracht en goed geregeld. Opgelucht kon ze ademhalen. Zij is Arend Jansen nog dagelijks dankbaar dat hij zich over haar zaak ontfermd heeft. 'Ik ben heel blij dat er nog altijd mensen bestaan die willen vechten voor een ander', zegt ze met een glimlach.

 

14 februari 2018

 Loting lijstnummers voor de verkiezingen

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, door de gemeente en de deelnemende politieke partijen, zijn in volle gang.

De politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Voorst, hebben op maandag 5 februari 2018 hun kandidatenlijsten ingeleverd. Er werd, naast de lijsten van de geregistreerde partijen, ook een zogeheten 'blanco lijst' ingeleverd, de Lijst Arend. Het Centraal Stembureau controleerde vervolgens de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet.

Lijst Arend nummer 6, SGP-lijst nummer 7

 Op vrijdagmiddag 9 februari jl. was er in alle gemeenten in Nederland een openbare zitting van het hoofdstembureau. Daar werden de definitieve kandidatenlijsten vastgesteld en de nummering van de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. In de gemeente Voorst gebeurde dat in de trouwzaal, onder voorzitterschap van wethouder Hans van der Sleen. De nummering van de lijsten werd bepaald op grond van het aantal stemmen bij de vorige raadsverkiezingen. In totaal doen er zeven lijsten mee. Twee lijsten hebben momenteel geen zetels in de raad: de SGP en de blanco lijst van Arend Jansen. Tussen die twee lijsten moest geloot worden om de lijstnummers 6 en 7. Na loting kreeg de lijst van Arend Jansen het nummer 6 en de SGP-lijst nummer 7.

De totale lijstennummering is nu als volgt:

1   Gemeente Belangen Voorst

2   VVD-Liberaal 2000

3   CDA

4   PvdA-GroenLinks

5   D66

6   Lijst Arend

7   SGP

 

31 JANUARI 2018

Arend Jansen doet mee met 'Lijst Arend'

Twello - Arend Jansen uit Twello heeft besloten om op 21 maart a.s. toch mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het bestuur van het CDA Voorst, de partij waarvoor hij de afgelopen jaren raadslid was, heeft hem niet op de kandidatenlijst gezet.   

Geen politieke partij

Arend heeft geen nieuwe politieke partij opgericht. Hij maakt nu gebruik van de mogelijkheid  om als burger met een zogenaamde 'blanco lijst' mee te doen. Intussen blijft hij lid van het CDA. Dat kan ook niet anders, want hij is voorzitter van de landelijke CDA Basisgroep Sociale Zekerheid.

Opkomen voor de sociaal-zwakkeren in de samenleving op lokaal en landelijk niveau is zijn belangrijkste drijfveer en Arend vindt dat zijn werk op dat gebied nog niet klaar is. Hij wil graag nog één raadsperiode doorgaan om zijn karwei af te maken en hij hoopt daarvoor op 21 maart het vertrouwen van de kiezers uit de gemeente Voorst te krijgen.

CDA VOORST LAAT GOUD LIGGEN

10 januari 2018

Nu de feestdagen voorbij zijn en de kruitdampen rond de afzetprocedure van het eminente CDA-raadslid Arend Jansen zijn opgetrokken en wij nog steeds niet weten wat nu precies de reden is geweest om hem niet op de kandidatenlijst te plaatsen, is het aan de geïnteresseerde Voorstenaar tijd om vragen te stellen. Des te meer omdat nu blijkt dat het verslag over de vergadering waarin die kandidatenlijst werd samengesteld in Voorster Nieuws van de hand is van het bestuur van het CDA zelf en verschillende CDA-leden nu zeggen dat ’dit niet had niet mogen gebeuren’ terwijl zij hem wel tijdens de vergadering hebben mee afgezet, nu dus wil ik weten waarom. 

Arend past maatschappelijk-sociaal in geen enkel hokje, laat zich daar ook niet in plaatsen. Hij is volbloed CDA’er en zal zijn partij die hem via de plaatselijken een dolk in de rug gestoken heeft, nooit in de steek laten. Arend kwam als geen ander op voor de onderkant van de samenleving. Hij hoorde (en ik verwacht dat ze bij het CDA bij zinnen komen en hem toch op de lijst plaatsen), hoort bij een uitstervend ras van raadsleden dat herkenbaar is voor het gewone volk en zich ook ziet als hun vertegenwoordiger. Een raadslid heeft het in deze tijd niet gemakkelijk. De materie wordt steeds ingewikkelder. Arend kent zijn portefeuille tot ver achter de komma. Dat weten ze tot hoog in de top van het CDA.

 Dwarsligger

We weten het: Arend is een dwarsligger, die zich niet laat manipuleren, die door roeien en ruiten gaat als het om principes gaat. De sociale geschiedenis zit vol van dwarsliggers. Je moet ze waarderen, gebruik maken van hun talent en ook accepteren dat ze niet in het gebruikelijke stramien van organisaties passen. Dat vraagt stuurmanskunst van besturen. Misschien heeft het daar bij het CDA aan ontbroken. Arend is goud. Deze schittering kan het plaatselijke CDA niet verdragen Oogkleppen zijn dan blijkbaar de enige remedie. Jammer voor Arend, jammer voor het CDA, maar vooral jammer voor de gemeente Voorst.

Wiel Palmen, voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA-Voorst

JANSEN JAAGT OP ZETEL MET EIGEN LIJST

Pepijn van den Brink
De Stentor, 24 januari 2018

Hij blijft CDA-lid, maar raadslid Arend Jansen doet op 21 maart wel los van 'zijn' partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Voorst.

Waarom een eigen lijst?
'Omdat ik vind dat ik nog niet klaar ben met mijn werk. Ik doe dit werk om op te komen voor mensen, vooral aan de onderkant van de samenleving. Mensen in de schuldhulp bijvoorbeeld, overbelaste mantelzorgers en ouderen die afhankelijk zijn van hulp.'

Waarom geen eigen partij?
'Dat kan ik niet. Ik zit zo vastgebakken aan het CDA. Het CDA is mijn partij en dat zal altijd zo blijven; ik ben er landelijk actief en er zitten veel mensen bij die ik aardig vind. Het CDA zit in mijn genen.'

 De Stentor (lees verder)

24 januari 2018

TWELLO - De gewipte CDA'er Arend Jansen gaat met een eigen lijst de verkiezingen in Voorst in, maar blijft CDA'er. Jansen werd vorig jaar afgeserveerd door de lokale fractie.

Dagblad De Stentor schrijft dat de Twellonaar (71) verder gaat als Lijst Arend Jansen, om zo een zetel te krijgen in de raad van Voorst. 'Ik doe dit werk om op te komen voor mensen, vooral aan de onderkant van de samenleving. Dat werk is nog niet klaar', zegt hij tegen de krant.

Hij blijft CDA'er, maar Jansen zal ook naar eigen inzicht afwegingen maken bij het stemmen. Een van die punten lijkt de bouw van een nieuw gemeentehuis te zijn, of verbouw van het huidige. Jansen ziet liever renovatie, omdat dit goedkoper is. 

Foto Hissink

16 november 2017

CDA in Voorst duwt stemmentrekker Arend Jansen van de lijst

Het CDA in Voorst zet raadslid Arend Jansen bij het grofvuil. Jansen (70) werd in 2014 al op een onverkiesbare plek gezet, maar kwam toen met voorkeursstemmen alsnog in de raad. Dit leidde tot boosheid binnen het lokale partijbestuur.