Juni 2021

INSPRAAK AAN HET EINDE VAN DE RIT?

 Het gemeentebestuur heeft besloten extra gesprekken te voeren met inwoners van Twello over het (gedeeltelijk) afsluiten van spoorwegovergangen. Deze afsluitingen zijn afgedwongen door Gemeentebelangen en D66. Zij willen koste wat kost een randweg met tunnel aan de westkant van Twello aanleggen. Dat vernielt weliswaar landgoed de Hartelaar en het levert een tweedeling van Twello op, maar dat hebben GB en D66 er wel voor over.  

De inspraak van bewoners verliep “prima” in Voorst en Klarenbeek. Daar spraken bewoners een GB-raadslid aan op het sluiten van overgangen op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen. Prompt waren die afsluitingen van de baan. Maar blijkbaar heeft niemand in Twello zo’n goed en direct contact met GB-raadsleden.

Het gemeentebestuur van burgemeester en wethouders organiseerde een paar informatiebijeenkomsten in Twello. Daar zeiden de bezoekers dat ze slecht geïnformeerd waren en nauwelijks de gelegenheid hadden gehad om mee te denken. Vervolgens besloten alle leden van de gemeenteraad dat er extra gesprekken met de bewoners nodig zijn over de afsluitingen. GB had nog wel wat aarzelingen maar sloot zich uiteindelijk toch aan. In de Stentor (22 juni 2021) zei GB-raadslid Johan Homan het zo: ‘Laat mensen meepraten. Dat is alleen maar mooi aan het einde van de rit.’

Volgens de GB-doctrine is het laten meepraten van burgers iets moois aan het einde van de rit, als het proces al bijna afgerond is. In een goed functionerende democratie echter mogen burgers van het begin af aan meedenken en meepraten. Inspraak is volgens mij niet iets wat ‘alleen maar mooi is aan het einde van de rit’, maar begint al veel eerder.

 

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend

17 juni 2021

GRONINGSE TOESTANDEN IN VOORST?

 Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Voorst wordt van de allernieuwste snufjes voorzien. Eén daarvan is een ijskelder naast het gebouw. Daarmee kan de temperatuur zowel in de zomer als in de winter op een milieuvriendelijke manier geregeld worden. Zo zitten de ambtenaren niet in de warmte of de kou. Wie hierdoor wel in de kou zijn komen te zitten, zijn de overburen van het gemeentehuis, 22 huizen langs de Iordensweg. Tijdens het inheien van de damwanden voor de ijskelder zijn er barsten ontstaan in hun kelders, muren en funderingen. De bewoners zaten te schudden in hun stoel, de kopjes rammelden in de kasten en de sportbekers in de winkel van Veldwijk trilden in de vitrines. De bewoners hebben de aannemer gevraagd onmiddellijk te stoppen, maar dat werd geweigerd. 

Acht bewoners hebben mij gevraagd om eens te komen kijken. Ik schrok me kapot, je weet niet wat je ziet. Overal scheuren en barsten, terwijl er voor die tijd niets aan de hand was. Het lijkt het Groningse aardbevingsgebied wel.

Natuurlijk verwacht je dan dat de gemeente flink in de portemonnee zal tasten om de bewoners schadeloos te stellen. Maar de gemeente doet precies hetzelfde als wat de regering met de Groningers doet. De bedragen die ze kunnen krijgen om de boel te repareren zijn veel te laag: van 120 tot 1500 euro! Daarmee kan de enorme schade echt niet hersteld worden.

Hoe komt het toch dat in zulke gevallen de overheid niet naast maar tegenover de burger staat? Lijst Arend zal in de gemeenteraad zijn uiterste best doen een goede schadeafwikkeling voor de bewoners voor elkaar te krijgen. We mogen ze niet in de kou laten staan. We willen hier geen Groningse toestanden.

 Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend

5 mei 2021

ZON OF WIND?

 In de gemeente Voorst hebben we afgesproken dat we voor 2050 energieneutraal zijn. We produceren nu met z’n allen teveel CO2 en dat is niet goed voor moeder aarde. De vraag is nu hoe we dat gaan doen: alleen met zon of ook met wind?  

In de laatste raadsvergadering heeft Lijst Arend een motie ingediend die het college opdraagt te zorgen voor een evenwichtige energieopwekking, dus met zon én wind. De motie is door Gemeentebelangen en VVD/Liberaal2000 verworpen. Ook het college, met wethouder Vrijhoef als portefeuillehouder, was tegen.

Dit standpunt nemen de boeren en tuinders in onze gemeente ons niet in dank af. De mooiste oplossing is natuurlijk zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar alleen daarmee redden we het niet.

De vraag is: wil je hoogwaardige productiegrond opofferen?  In de toekomst zal er steeds meer biologische kringloopproductie plaatsvinden. Daarvoor heb je meer grond nodig dan nu. Boerenorganisatie LTO vindt dat er een verbod moet komen voor zonnepanelen op hoogwaardige productiegrond. Verder is er ook grond nodig voor de ongeveer 1 miljoen huizen die voor 2030 gebouwd moeten worden.

Lijst Arend heeft, in tegenstelling tot GB en de liberalen, altijd gepleit voor zonneparken die niet groter zijn dan 5 hectare en niet op hoogwaardige productiegrond staan.

Lijst Arend is ook van mening dat je windmolens nodig hebt voor een evenwichtige toevoer van energie. Het waait immers vrijwel alle dagen terwijl de zon niet elke dag schijnt, zeker als in de winter veel energie wordt gebruikt. Daar komt bij dat je onder windmolens gewoon kunt blijven produceren, in tegenstelling tot grond onder zonnepanelen.

GB en VVD/Liberaal2000 willen in onze gemeente geen windmolens. Die moeten maar naar de buurgemeenten. Dat bekt goed, zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar het is wel goedkoop. Een verantwoordelijk politicus denkt niet: na ons de zondvloed voor onze (klein)kinderen. Die zorgt ervoor dat zowel onze energieproductie als onze voedselproductie niet in gevaar komt. Dus zon én wind.

 

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend